Benchmarket Sp. z o. o. benchmarket.pl

Ceny transferowe i analiza porównawcza Benchmarket - Ceny transferowe 2020

https://benchmarket.pl/dokumentacja-cen-transferowych/

Benchmarket to kancelaria doradców podatkowych, której wiodącą dziedziną są procedury związane cenami transakcyjnymi.

Działania spółki nastawione są na pomoc firm z kapitałem krajowym, jak i europejskim. Benchmarket stosuje sprawdzone bazy danych, co pozwala na wykonanie kompletnych i realnych analiz rynku, oraz prowadzi klientów na każdym etapie wykonywania usługi.

Benchmarket oferuje przede wszystkim takie usługi, jak:

  • analiza porównawcza
  • analiza cen transferowych
  • sporządzanie dokumentacji cen transferowych
  • wycena firm i przedsiębiorstw
  • sporządzanie procedur dla rad nadzorczych
  • przygotowania wyjaśnień dla organów w procesie kontroli
  • reprezentowania podatników przed sądem
  • sporządzanie wytycznych odnośnie cen transferowych
  • sporządzanie informacji ORD-U
  • sporządzanie wytycznych OECD

Benchmarket Sp. z o. o.
Kontakt:660440456
ul. Wagonowa 12A
43-175Wyry
śląskie
www: